CECH KOVÁČOV

CKAUK VZNIKOL V ROKU 2008. CECH JE DOBROVOĽNÝM ZDRUŽENÍM OBČANOV, KTORÉ ZDRUŽUJE ŠPECIALISTOV V OBORE TRADIČNEJ KOVÁČSKEJ VÝROBY A ÚČELNE CHRÁNI ICH ZÁUJMY.

PRIORITOU CECHU JE ZACHOVANIE TRADIČNÉHO REMESLA NAŠICH STARÝCH OTCOV, AKO AJ JEHO ZVEĽAĎOVANIE.

ČLENOM CECHU SA MÔŽE STAŤ KAŽDÝ OBČAN SR, KTORÝ MÁ VIAC AKO 18 ROKOV, JE VYUČENÝM KOVÁČOM ALEBO SAMOUKOM KTORÝ PREFERUJE TRADIČNÉ OPRACOVANIE KOVU ZA TEPLA V KOVÁČSKEJ VYHNI.

TAKTIEŽ PRIVÍTAME AJ SYMPATIZANTOV KOVÁČSKEHO REMESLA. ČESTNÝM ČLENOM CECHU SA MÔŽE STAŤ JEDNOTLIVEC, KTORÝ SA ZASLÚŽI O ROZVOJ KOVÁČSKEHO REMESLA.

­